Μαθησιακές Διαταραχές

Μαθησιακές Διαταραχές

Δυσλεξία

Για τα παιδιά που παρουσιάζουν αδυναμία στην  ανάγνωση και δυσκολία στην ορθογραφία τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Παρά τις προσπάθειές τους και τη νοημοσύνη τους  δυσκολεύονται ιδιαίτερα  στην ανάγνωση και την γραφή. Αυτό μπορεί να μπορεί να οδηγήσει, σε  κακές σχολικές επιδόσεις, σε κακούς βαθμούς, αλλά και σε χαμηλή (διαταραγμένη) αυτοεκτίμηση, έλλειψη στη συγκέντρωση της προσοχής, πονοκεφάλους ή κοιλόπονους . Η αδυναμία στην γραφή και ανάγνωση δε χρειάζεται να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία. Με την κατάλληλη παρέμβαση, μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αποβάλει αρχικά τους φόβους του και μετά να αναπτύξουμε στοχευμένες στρατηγικές προκειμένου να ξεπεράσει (αντιμετωπίσει) το παιδί της δυσκολίες του.